Medisch wetenschappelijk onderzoek

 

Neem voordat je een aanvraag indient, kennis van de criteria voor het verlenen van een subsidie door het St. Antonius Onderzoeksfonds. Vul het formulier zo duidelijk in dat het doel en de resultaten eventuele bijlagen overbodig maken.

Is deze aanvraag in jouw maatschap/vakgroep of eenheid besproken? Zo ja, is de schriftelijke goedkeuring bijgevoegd? Zonder schriftelijke goedkeuring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde format gebruiken.

Een gehonoreerde aanvraag betekent dat de onderzoeker/maatschap/vakgroep meewerkt aan themabijeenkomsten en de Vriendendagen van het Onderzoeksfonds d.m.v. het geven van een presentatie
over het onderzoek.

Naw gegevens

Titel van het onderzoek en Acroniem (200 tekens)

Wat voor type / design onderzoek betreft het?

Wat is de onderzoeksvraag? (200 tekens)

Doelstellingen: Wat wil je met dit onderzoek bereiken? (250 tekens primair/ 250 tekens secundair)

Patiënten inclusie

Patiënten betrokken (100 tekens)

Welke partij(en) zijn betrokken? Denk aan patientenvereniging, individuele patienten, patientenpanel

Waarom heb je geen patiënten of patientenvertegenwoordiging betrokken?

Onderzoekssamenwerking 1/8

Onderzoekssamenwerking 3/8

Onderzoekssamenwerking 5/8

Onderzoekssamenwerking 7/8

Onderzoekssamenwerking 2/8

Onderzoekssamenwerking 4/8

Onderzoekssamenwerking 6/8

Onderzoekssamenwerking 8/8

Aanleiding van het Onderzoek

Wetenschappelijke belang (250 tekens per belang)

Naast Wetenschappelijk belang, beschrijf het concrete belang van het voorgestelde onderzoek (denk hierbij aan kosten reductie, kwaliteit van leven, etc.)

Studiepopulatie (250 tekens)

Behandeling/Interventie (250 tekens)

Als een behandeling / interventie wordt toegepast, wat houdt dat precies in?

Methoden (250 tekens)

Methoden (primaire/secundaire eindpunten, studieprocedures)

Statistische analyse (250 tekens)

Hoe ziet je totale analyseplan eruit?

Belasting en risico's (250 tekens)

Belasting en risico’s voor de deelnemende patiënt

Planning

Hoe haalbaar is de planning van je onderzoek, rekening houdend met de drukte binnen het ziekenhuis voor o.a. extra scans en lab-analyses?

Onderzoek begroting

*Dit betreft de totale begroting van je onderzoek. Van dit bedrag wordt maximaal €120K meegenomen in deze aanvraag, waarvan tweederde de bijdrage van het onderzoeksfonds betreft en éénderde eigen middelen zijn. 

Hoe zijn de aangevraagde gelden opgebouwd? (8 maal mogelijkheid om in te vullen, dus max. 8 verschillende kosten). Denk hierbij aan: Aantal maanden junior onderzoeker (+ kosten), kosten medicatie, kosten materiaal, data-collectie, reiskosten (multicenter-studie), opstartkosten (multicenter-studie), extern advies (methodologisch, complexe studie, HTA, etc), monitoring studie (multicenter studie). Kosten senior staflid/onderzoeker/supervisie niet kunnen worden gedeclareerd.

Externe financiering

Summary (2000 tekens)

* Als bijlage de garantstelling van de maatschap of vakgroep toevoegen. Verdere inhoudelijke bijlagen mogen maximaal 1 A-4 zijn met een verduidelijkend figuur of tabel.  Andere bijlagen worden niet meegenomen in de beoordeling door de WAR. Heb je hier vragen over mail dan onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl